เนื้องอกเต้านม

 

ในปัจจุบันในการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ แล้วพบความผิดปกติเป็นสิ่งที่พบมากขึ้น ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยคือเนื้องอกเต้านม ดังนั้นการดูแลตรวจเต้านมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองนั้นมีความเปลี่ยนเเปลงทางกายภาพของเต้านมอย่างไรบ้าง ความผิดปกติของก้อนเนื้องอกเต้านมที่อาจกลายเป็นมะเร็งเต้านมได้ หากเซลล์มีความผิดปกติ  ดังนั้นการตรวจเพื่อคัดกรองถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ทุกคนควรให้ความสนใจในการตรวจเต้านมไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตาม ก็มีโอกาสที่จะเกิดเนื้องอกเต้านมและมะเร็งเต้านมด้วยกันทั้งนั้น ข้อควรคำนึงในการตรวจเต้านมเพื่อค้นหาก้อนเนื้องอกเต้านมและภาวะเสี่ยงของการเกิด มีดังต่อไปนี้

– ควรมีการเริ่มตระหนักเเละเห็นความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  อายุที่สามารถทำการตรวจได้ คือ อายุ ตั้งเเต่ 20 ปีขึ้นไป ควรเริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำในทุกๆเดือน  เพื่อลดการเกิดความผิดปกติและสามารถพบก้อนเต้านมตั้งเเต่ในระยะเเรก การตรวจเต้านม เพื่อตรวจหาว่ามีก้อนเนื้องอกเต้านมหรือเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ  คือ 3 ถึง 10 วัน นับจากประจำเดือนหมด เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เต้านมไม่คัดตึง ง่ายต่อการตรวจเต้านม  นอกจากนี้ควรกระตุ้นให้คนในครอบครัวตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ

-ควรมีการตระหนักและระมัดระวังในผู้ทีมีบุคคลในครอบครัว ที่มีประวัติบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม เนื่องจากเนื้องอกเต้านมและมะเร็งเต้านม  ยังไม่หาสาเหตุที่ชัดเจนได้  แต่จากสถิติพบว่า  ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติมีก้อนเนื้องอกที่เต้านม หรือเป็นมะเร็งเต้านม จะมีโอกาสเกิดโรคร้ายได้มากกว่าบุคคลที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวมีก้อนเนื้องอกที่เต้านม หรือเป็นมะเร็งเต้านม ดังนั้นควรมีการตรวจสุขภาพประจำปีและ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในความผิดปกติที่เกิดขึ้น

การดูแลเต้านมของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ หากพบมีก้อนเนื้องอกที่เต้านมที่ผิดปกติควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษา